Beschrijving

De Brabantscan is het kennisknooppunt voor gezondheidsinformatie over de provincie Noord-Brabant en is een samenwerking tussen GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en Kenniscentrum Telos. Daarnaast zijn er in de Brabantse Omgevingsscan gegevens beschikbaar over de omgeving. In de Brabantse Omgevingsscan vind je in ieder thema een kaart. Deze kaarten bevatten zowel feitelijke als belevingsdata.

De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het laat goed zien wat de sterke punten zijn, en welke problemen er vooral spelen. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren.

Brabantscan

Brabantscan

Wilt u meer weten over dit instrument?<