Deze pagina biedt een overzicht van instrumenten op het gebied van groen en waterkwaliteit.

Groene Batenplanner

Doorrekening groene baten

De Groene Batenplanner is een beslissingsinstrument voor ruimtelijke inrichting. De tool berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal. Dit helpt beleidsmakers met het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling. Vragen als ‘Welke ruimtelijke veranderingen hebben invloed op de ecosysteemdiensten die een locatie biedt?’ en ‘Waar zijn de maatschappelijke baten het grootst bij scenario’s van ruimtelijke inrichting?’ worden met de Groene Batenplanner beantwoord.

Meer weten: 

Waterkwaliteitscheck stedelijk waterconcepten

Waterkwaliteitscheck

De Waterkwaliteitscheck is een instrument waarmee een microbiologische risico-inventarisatie voor waterconcepten in de openbare ruimte uitgevoerd kan worden.

De Waterkwaliteitscheck bestaat uit twee onderdelen: een vragenlijst en een rekenmodule.

De vragenlijst bevat 32 vragen om de microbiologische risico’s van het waterconcept in kaart te brengen.
Bij de meeste vragen staat meteen een advies om de microbiologische risico’s te verminderen.
     
 De rekenmodule maakt eenvoudige microbiologische risicoschattingen mogelijk. De rekenmodule is verdiepend en geeft aanvullende inzichten in het effect van bijvoorbeeld het type vulwater of waterbehandeling op de microbiologische risico’s.

Meer weten: 

Bluehealth toolbox

Deze Engelstalige toolbox bevat instrumenten voor professionals die water mee willen nemen in hun ruimtelijke plannen. Ze geven o.a. inzicht in de kansen en risico’s van water.

Daktuinen

Handleiding van de gemeente Amsterdam over de mogelijkheden voor daktuinen op gebouwen in de bestaande stad. Bewoners, verenigingen van eigenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen en stadsdelen kunnen hiermee bepalen of hun daken ruimte bieden aan daktuinen, zonder dat dit consequenties heeft voor de constructie. De handleiding gaat over typen daktuinen, technische en financiële aspecten, regelgeving en beheer.