De Waterkwaliteitscheck is een instrument waarmee u een microbiologische risico-inventarisatie voor stedelijk waterconcepten kunt uitvoeren.
De Waterkwaliteitscheck bestaat uit een vragenlijst met 32 vragen om de microbiologische risico’s van het waterconcept in kaart te   brengen en een rekenmodule voor eenvoudige microbiologische risicoschattingen.