Hoofdgroepen Instrumenten

Integrale Instrumenten

Integrale instrumenten

Wettelijke Instrumenten

Rijk

Wettelijke  instrumenten

Proces Instrumenten

VTV Game In2Action

Proces instrumenten

Leefomgeving in Beeld

Brabantscan

Leefomgeving in beeld

Gezond Ontwerpen

Ontwerpprincipes Beweegvriendelijke Omgeving

Gezond ontwerpen

Thematische Instrumenten

Reiswijzer

Thematische  instrumenten

Zoeken naar een geschikt instrument?

Zoek een voor u geschikt instrument met behulp van de zoekfunctie op basis van type instrument, thema, planfase, ruimtelijk schaalniveau, benodigde gegevens en benodigde expertise.

Er is niet één instrument de beste.  De keuze hangt af van het precieze doel waarvoor de gezondheid in beeld moet worden gebracht, bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte locaties voor woningbouw of het vergelijken van verschillende alternatieven voor de aanleg van een weg. Ook andere aspecten zoals de planfase, het schaalniveau en de gegevens die beschikbaar zijn spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een instrument.  Het is vaak ook zinvol om meer methoden toe te passen.

Heeft u behoefte aan advies bij het kiezen van een instrument (of een combinatie van instrumenten) in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via helpdesk@gezondeleefomgeving.nl