Er bestaan al veel instrumenten of methoden die u kunnen helpen om te werken aan een gezonde leefomgeving. Het toepassen van een instrument is geen doel op zich, maar een middel. Vaak dient het ter ondersteuning van het proces en gesprek tussen de verschillende betrokkenen.

Zoeken naar een geschikt instrument of tool

Zoek naar een voor u geschikt instrument of selecteer direct een instrument voor informatie en een factsheet.

Kies het best passende instrument

Er is niet één instrument de beste.  De keuze van een instrument hangt af van het precieze doel waarvoor de gezondheid in beeld moet worden gebracht, bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte locaties voor woningbouw of het vergelijken van verschillende alternatieven voor de aanleg van een weg. 

Ook andere aspecten zoals de planfase, het schaalniveau en de gegevens die beschikbaar zijn spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een instrument. De meest geschikte methode moet daarom per project bepaald worden. Het is vaak ook zinvol om meer methoden toe te passen.

Om u te helpen bij het selecteren van een instrument dat past bij uw specifieke vraag, kunt u met onze zoekfunctie instrumenten selecteren op basis van type instrument, thema, planfase, ruimtelijk schaalniveau, benodigde gegevens, en benodigde expertise.