Beschrijving

Het International Risk Governance Centre (IRGC) is een internationaal centrum in Lausanne dat zich richt op kennisontwikkeling over complexe en onzekere risico’s die impact hebben op de maatschappij. Het IRGC heeft een leidraad (framework) ontwikkeld voor het maken van afwegingen op het gebied van risicobeoordeling en besluitvorming. Er is hierbij veel aandacht voor de maatschappelijke context waarin de afweging plaatsvindt. Daarbij worden ook alle relevante stakeholders betrokken, zoals overheden, burgers, bedrijven en wetenschappelijke instellingen.

Leidraad International Risk Governance Center

IRGC

Wilt u meer weten over dit instrument?

  • Bekijk de factsheet Leidraad International Risk Governance Council.
  • Ga naar de website van de International Risk Governance Council.