Bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid | 1 December 2023

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling en er liggen veel opgaven op het terrein van landbouw, energie, klimaat, natuur en woningbouw. Hoe kun je deze ontwikkelingen aangrijpen om er voor te zorgen dat het landelijk gebied toekomstbestendig en gezond wordt ingericht? En hoe regel je een gezonde leefomgeving in beleid, regelgeving en jurisprudentie? Waar liggen kansen, haakjes en aangrijpingspunten? Dit zijn de discussiepunten voor onze volgende Maak Ruimte voor Gezondheid netwerkbijeenkomst op 1 december.

We beginnen met een introductie over uitdagingen en relevante beleidsontwikkelingen in het landelijk gebied door Walter Fraanje. Daarna vertelt Harrie van Dijk wat bekend is over gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en wat dit betekent voor gezonde herinrichting. Cor Coenrady vertelt over geurproblematiek en verordeningen. Inge Wouters legt uit wat recente inzichten uit onderzoek naar infectieziekten in landelijk gebied betekenen voor de praktijk. Tot slot worden we door Sanne Vermeulen meegenomen in de sociale en sociaal-economische aspecten van ontwikkelingen in het landelijk gebied. We eindigen de bijeenkomst met een lunch.

Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Dus heb je vragen over werken aan een gezonde leefomgeving (ook breder dan landelijkgebied)? Stel ze tijdens onze sessie of bespreek ze met collega’s tijdens de lunch.

Locatie: Eenhoorn Meeting Centre, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Programma:

Na elke presentatie (15 minuten) volgt een reactie en discussie (15 minuten)
Tijd Onderdeel
09:00 Inloop
09:25 Welkom door Brigit Staatsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) namens kernteam Maak Ruimte voor Gezondheid
09:30 Introductie over uitdagingen en relevante beleidsontwikkelingen in het landelijk gebied
door Walter Fraanje, senior beleidsmedewerker bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied
Reactie door Marieke Theeuwen, Provincie Utrecht
10:00 Gewasbescherming en omwonenden – Een kwestie van voorzorg met rede
Presentatie door Harrie van Dijk, wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad
Reactie door Fred Woudenberg, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam
10:30 Geurproblematiek in het landelijk gebied
Presentatie door Cor Coenrady, Gerechtelijk deskundige Omgevingsrecht
Reactie door Monique Scholtes & Renske Nijdam, GGD'en Brabant
11:00 Pauze
11:15 Infectieziekten in het Nationaal Programma Landelijk Gebied
Presentatie door Inge Wouters, universitair docent bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht
Reactie door Fred Woudenberg, GGD Amsterdam
11:45 Sociale aspecten van ontwikkelingen in het landelijk gebied
Presentatie door Sanne Vermeulen, community engagement expert bij Social Side Up
Reactie door Tilly Fast, Fast Advies
12:15 Q&A
12:30 Lunch
13:15 Afsluiting