Last van geur of geluid door bedrijven? In de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen inwoners via de Hinderapp een melding maken of klacht indienen. Alle meldingen worden zichtbaar op een kaart. Ook de afhandeling van klachten wordt inzichtelijk gemaakt. Deze transparantie geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen én input voor milieubeleid.

Unieke app maakt geur- en geluidoverlast zichtbaar

Wendy Veenstra en Amber Fels-Blansjaar van het team Milieu en Gezond van de provincie Groningen vertellen over de app. En over plannen voor doorontwikkeling.

De Hinderapp: een bron van informatie  

In de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland is sinds het najaar van 2021 de zogenaamde Hinderapp in werking. Dit is een app waarmee inwoners geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun omgeving snel en eenvoudig kunnen melden. Of een milieuklacht indienen. Bij een klacht komt de Omgevingsdienst Groningen in actie. De indiener wordt via de Hinderapp op de hoogte gehouden van de afhandeling van de klacht. Overigens blijft het naast de Hinderapp ook mogelijk om telefonisch melding te maken via de milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst. 

In de Hinderapp is op een kaart zichtbaar welke andere meldingen en klachten over geur- en geluidshinder zijn gedaan. De informatie die via de Hinderapp binnenkomt, is ook te zien op de website De Staat Van Groningen. Hier staat informatie in cijfers en op kaarten, bijvoorbeeld verschillende categorieën geur- en geluidmeldingen en het aantal ingediende meldingen en klachten per gemeente.

Dit soort informatie geeft alle betrokkenen inzicht in de hoeveelheid door inwoners ervaren hinder van bedrijven in de omgeving. De Omgevingsdienst gebruikt deze informatie om in actie te komen bij klachten. Voor de gemeenten en de provincie is de informatie van belang voor het maken of aanpassen van hun milieubeleid.

Samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheid 

De Hinderapp volgt het proefproject Luchtapp op, dat inwoners van Delfzijl tussen 2018 en 2019 betrok bij het meten van de luchtkwaliteit rondom het industrieterrein Oosterhoorn. Het leverde inzichten op in de lokale luchtkwaliteit en geurhinder. Daarop werd de samenwerking voortgezet tussen burgers, bedrijven, de provincie Groningen, de Omgevingsdienst en de gemeenten Eemsdelta en Het Hoogeland. Dit leidde tot de unieke hinderapp en meer regie van omwonenden op hun leefomgeving.

Het luchtkwaliteitsonderzoek en de erop volgende risicobeoordeling door de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Groningen leidde tot een aanscherping van de vergunning voor het bedrijf dat siliciumcarbide (SiC) vezels uitstootte. Dit zijn vezels die lijken op asbestvezels en waarvoor een minimalisatieplicht van de uitstoot voor bestaat. Ook naar geurstoffen wordt strenger gekeken door de handhavende instanties, na de aanbeveling van de GGD dat geuroverlast sterk moet afnemen.

In dit traject was het met name voor de industrie spannend om open te communiceren over uitstoot van stoffen en mogelijke risico’s. Toch leverde het voor alle partijen voordelen op. Duidelijkheid en openheid leidt tot snellere communicatie en meer vertrouwen.

Doorontwikkeling van de app 

De provincie Groningen gaat de Hinderapp uitbreiden. De app wordt uitgerold in een aantal nieuwe Groningse gemeenten. En er worden meer gegevens via de app inzichtelijk: hinder door houtrook en fijn-stof metingen door een citizen science project van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij houtrook gaat het zowel om de mogelijkheid melding maken van overlast als het monitoren ervan.

Ook aan de slag met een hinderapp? Tips van de projectleider van de provincie Groningen

  • ‘Betrek bewoners die veel hinder ervaren vanaf de start, in een projectgroep of klankbordgroep.’ 
  • ‘Zorg ervoor dat de Omgevingsdienst vanaf het begin meedoet.’  
  • ‘Laat de communicatie via de app zelf lopen (nieuwsmodule)’ 
  • ‘Laat de deelnemende gemeente de werving van gebruikers van de app doen, zij kunnen hun inwoners het beste bereiken.’