In Hillegom worden ontwikkelingen in de openbare ruimte benut om meer groen te creëren. Wat begon met het beplanten van een stukje grond dat vrij kwam door woningsloop, groeide uit tot park Rozendaal. Een langgerekt park ontstaan door het koppelen van meerdere stukken openbare ruimte. Compleet met een sportieve wandel- en fietsroute, een natuurspeelplek én ruimte voor waterberging.

Vincent Lommerse, projectleider inrichting openbare ruimte, vertelt hoe Hillegom hierin slaagde.

Schets van het nieuwe groene park Rozendaal

Het park Rozendaal, via Sport@Ruimte (Amsterdam)

Het begon allemaal met het Groenbeleidsplan. Daarin was de wens benoemd om kleine stukjes groen aan elkaar te koppelen. Er werd afgesproken hierin te investeren: grond aanhouden en aankopen bij ontwikkelingen. De eerste kans was een klein nieuwbouwproject waarbij een huizenblok deels werd gesloopt en deels teruggebouwd. De gemeente kocht een deel van de grond van de woningbouwvereniging, de grond werd beplant en gekoppeld aan een parkje om de hoek. De verhuizing van een school was de volgende kans om meer groen te creëren. Ook deze grond werd verbonden met bestaande stukjes verwaarloosd groen. 

Framing en denktanks

Vanaf het eerste begin is er gewerkt aan het meenemen van het bestuur in het plan park Rozendaal. Het thema ‘bewegen voor jong en oud’ werd meteen aan het project gekoppeld. Zo was heel duidelijk wat het doel was. Niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de mensen die werden betrokken. Drie denktanks werden opgetuigd om van eerste schets tot voorlopig ontwerp te komen: een denktank met 10 bewoners, divers en ieder met een eigen motivatie. Een tweede denktank met stakeholders zoals de huisartsenpost, bibliotheek en moskee. En ‘Healthy Hillegom’, een samenwerkingsverband tussen bewoners, gemeente en private partners. En als derde een integraal team vanuit de gemeente. Deze brede blik leidde tot een plan waar iedereen achter staat.

Het participatieproces. Bewoners, organisaties en professionals waren betrokken bij de plannen rondom park Rozendaal

Het participatieproces van Park Rozendaal, via Sport@Ruimte (Amsterdam)

Tips van de projectleider openbare ruimte

  • ‘Bepaal vooraf je doelen, koppel er een thema aan en neem je bestuur op tijd mee in je plannen.’
  • ‘Kijk altijd met een brede, integrale blik naar je project: zorg ervoor dat je ook nevendoelen behaalt!’
  • ‘Bundel budgetten i.p.v. het geld sectoraal uit te geven: zo besteed je je geld efficiënter.’

Omgevingsvisie en integraal werken

Parallel aan het traject werkte de gemeente aan haar Omgevingsvisie. Hierin hebben gezondheid, groen en klimaatbestendigheid een belangrijke plek gekregen. Dit sluit mooi aan op de plannen voor Park Rozendaal. Daardoor werd het ook makkelijker om een integraal plan te maken. Zo draagt het park nu bij aan de opvang van water, vormt het een samenhangende groenzone met zoveel mogelijk behoud van bestaande beplanting en zorgt het voor park voor nieuwe ‘ommetjes’ en speelgelegenheid voor kinderen. 

Hoe nu verder?

Voor park Rozendaal wordt in 2022 een definitief ontwerp gemaakt en dan kan de aanleg beginnen. Dan is het niet klaar, Hillegom heeft plannen om ook op andere locaties aan de slag te gaan met het koppelen van stukken groen.