In 2022 ging 44 procent van de mensen die op minder dan 7,5 kilometer van hun werk woont, met de auto daarnaar toe. Maar het is beter voor de gezondheid, het milieu en het klimaat als mensen minder met de auto reizen en zich actief naar hun werk verplaatsen. Bijvoorbeeld op de fiets, lopend en/of met het openbaar vervoer.

Een nieuw RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport “Pak de fiets of het OV! Op weg naar gezonder en duurzamer kort woon-werkverkeer" geeft gedragsinzichten rond actief woon-werkverkeer op korte afstanden. Ook geeft het rapport richtingen voor kansrijke maatregelen, zowel vanuit de overheid als van werkgevers om werkenden te stimuleren om op een actieve manier naar het werk te gaan. Bij dit rapport hoort een factsheet. In zowel het rapport als de factsheet staat een infographic met een twintigtal kernpunten.

Om reisgedrag te veranderen, is het belangrijk actieve manieren van reizen te stimuleren en tegelijkertijd het autogebruik minder aantrekkelijk te maken. Het is van belang dat zowel de overheid als werkgevers een mix van maatregelen inzetten. Deze maatregelen moeten niet alleen voor meer kennis en bewustzijn zorgen, maar ook voor een omgeving waarin mensen voor de actieve vervoerswijzen kunnen kiezen.
Timing van maatregelen is belangrijk, want reisgedrag is sterk gewoontegedrag. Op momenten dat mensen nieuwe reisgewoonten ontwikkelen, zoals bij het starten met een nieuwe baan of na een verhuizing, kunnen maatregelen ingezet worden om de keuze voor actief vervoer te stimuleren.

Het RIVM onderzocht de bestaande literatuur over reisgedrag bij kort woon-werkverkeer en hield interviews met experts. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).