Foto van wandelaars

Ruimte voor Lopen

Meer dan 30 overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties willen meer plek en aandacht voor lopen. Deze organisaties gaan zich verenigen in het platform Ruimte voor Lopen.

08-10-2019 | 16:43