De Handreiking gaat over de systematiek en richtlijnen voor de borging van Groen in en om de stad (GIOS). Met een groeiende bevolking en de bijbehorende opgave is het van belang dat er voldoende groen in en om de stad aanwezig is. Het goed meenemen van de groenopgave blijkt in de praktijk lastiger dan verwacht. 

Groen in en om de stad is een programmatische aanpak van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)) en Landbouw, Natuur en Voedsel Kwaliteit (LNV). Daarnaast werken deze ministeries samen met ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).

 

Meer informatie en verschillende documenten zijn te vinden via onderstaande links. 

Kamerbrief over voortgang Groen in en om de Stad (GIOS) | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Handreiking Groen in en om de Stad | Rapport | Rijksoverheid.nl