Hier vindt u per thema een selectie van relevante informatie.  Denk daarbij aan feiten, de relatie met gezondheid, beleid en praktijkvoorbeelden.

Actieve Mobiliteit

Fietsen in de natuur

Samenvattend overzicht over fietsen in Nederland: de feiten, impact op gezondheid, fietsbeleid en stimulering; figuren, grafieken. praktijkvoorbeelden en informatiebronnen.

Energietransitie

Windmolens vanuit lucht

Themapagina over Energietransitie en Gezondheid. Feiten en gezondheidseffecten, het actuele beleid en dynamische kaarten. Meer achtergrondinformatie nodig?

Groene leefomgeving

Groene Leefomgeving

Deze thematische pagina verwijst naar pagina's binnen de Gids Gezonde Leefomgeving waar aandacht wordt besteed aan groen en natuur in relatie tot gezondheid. 

Klimaat

Hoog water

Overzichtspagina over Klimaat. De gezondheidseffecten en het actuele beleid. Verwijzing naar instrumenten, data, kaarten en achtergronddocumenten. 

Luchtkwaliteit

Hoe staat het met de luchtkwaliteit? Welke indicatoren zijn beschikbaar en bruikbaar?  Wat houdt het Schone Lucht Akkoord in? Hoe kun je lokaal bijdragen aan luchtkwaliteit?

Veiligheid

Omgevingsveiligheid

Binnenkort volgt meer informatie over het thema veilige en gezonde leefomgeving.