Hier vindt u per thema een selectie van relevante informatie.  Denk daarbij aan feiten, de relatie met gezondheid, beleid en praktijkvoorbeelden.

Groene leefomgeving

Groene Leefomgeving

Wat levert een groene leefomgeving op voor de gezondheid? Wat zijn aanbevelingen voor groen en gezond ontwerpen en inrichten van de ruimte? Verder: ervaringen uit de praktijk (voorbeelden, film en netwerkbijeenkomst) én (geo)data over groen.

Voedselomgeving

Gezond voedsel en ongezond voedsel

Themapagina over de voedselomgeving. Wat is het en welke invloed heeft het op onze gezondheid? Wat kunnen lokale beleidsmakers en andere professionals doen voor een gezonde en duurzame voedselomgeving voor iedereen? 

 

Energietransitie

Themapagina over energietransitie en gezondheid. Feiten en gezondheidseffecten, het actuele beleid en dynamische kaarten. Meer achtergrondinformatie nodig?

Gezonde mobiliteit

Samenvattend overzicht over fietsen in Nederland: de feiten, impact op gezondheid, fietsbeleid en stimulering; figuren, grafieken. praktijkvoorbeelden en informatiebronnen.

Luchtkwaliteit

Hoe staat het met de luchtkwaliteit? Welke indicatoren zijn beschikbaar en bruikbaar?  Wat houdt het Schone Lucht Akkoord in? Hoe kun je lokaal bijdragen aan luchtkwaliteit?

Klimaat

Overzichtspagina over Klimaat. De gezondheidseffecten en het actuele beleid. Verwijzing naar instrumenten, data, kaarten en achtergronddocumenten.