Wat is onze voedselomgeving en welke invloed heeft het op onze gezondheid? Wat kunnen gemeenten doen voor een gezonde en duurzame voedselomgeving voor iedereen?

Introductie Voedselomgeving

Wat is de voedselomgeving en hoe beïnvloedt het onze gezondheid? Wat kunnen gemeenten doen voor een gezonde, duurzame en inclusieve voedselomgeving? Hier worden voorbeelden en belangrijke spelers kort toegelicht.

Instrumenten Voedselomgeving

Beschikbare instrumenten voor een gezonde en duurzame voedselomgeving.

Kennisbasis Invloed op gezondheid en milieu

In deze kennisbasis wordt kort toegelicht wat de invloed van de voedselomgeving is op de gezondheid en het milieu.

Kennisbasis Voedingsgedrag

In deze kennisbasis wordt kort de invloed van de voedselomgeving op ons voedingsgedrag uitgelegd.

Mogelijkheden voor interventies en beleid

Een overzicht van mogelijkheden voor interventies en beleidsmaatregelen.

Spelers en Kerndocumenten

Hier staan verschillende relevante organisaties en kerndocumenten rond de voedselomgeving.