Deze themapagina gezonde mobiliteit biedt inzicht in mobiliteit in relatie tot gezondheid en verwijst naar pagina's binnen de Gids Gezonde Leefomgeving en diverse externe websites waar hier nader op wordt ingegaan. 

Introductie gezonde mobiliteit

Op deze pagina vind je een introductie over gezonde mobiliteit in Nederland in de vorm van een beeldverhaal.

Mobiliteit uitgelicht

ZON-MW: Gezonde Leefomgeving

Themafilm gezonde mobiliteit


Gezonde mobiliteit, zoals lopen en fietsen...
heeft een positief effect op gezondheid en welzijn.
Meer lichaamsbeweging betekent minder overgewicht...
minder diabetes en een lager risico op depressieve klachten en hart- en vaatziekten.
Ook is lopen en fietsen ontspannend en zorgt het voor een sociale interactie...
en een gevoel van zelfredzaamheid.
Als je bedenkt hoeveel problemen je op kunt lossen...
door mensen meer te laten lopen en fietsen in plaats van met de auto te gaan.
Hoeveel voordelen dat heeft voor je klimaat, voor je economie, voor de ruimte in de stad...
je onderhoud, je gezondheid, ontmoetingen.
Er zitten zoveel voordelen aan dat als je die allemaal bundelt...
en met alle collega’s samen dat besef hebt...
dat je dan je antwoord hebt dat er in fietsen en lopen een oplossing ligt voor heel veel.
Als we kijken naar de afgelopen honderd jaar dan is mobiliteit steeds belangrijker geworden...
om ons leven vorm te geven.
Dat is een mobiliteit geworden die steeds meer door de auto bepaald wordt.
Als het gaat over leefstijl dan is dagelijkse beweging veel belangrijker...
dan één keer per week sporten.
Dat betekent dat we het niet moeten hebben over autootje pesten, zoals het nu wordt gezien vaak.
Maar dat we het vooral moeten hebben over het stimuleren van gezondheid...
als we het hebben over het stimuleren van fietsen en lopen.
Dat betekent dus ook dat we niet meer ons moeten richten...
op het reduceren van knelpunten op het snelwegennetwerk...
maar dat we ons moeten richten op het stimuleren dat mensen niet meer in de auto stappen...
en de fiets pakken.
Wil je gezonde mobiliteit bevorderen...
creëer dan letterlijk ruimte voor wandelaars en fietsers.
Neem hiervoor ambities op in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Zie gezondeleefomgeving.nl voor ideeën en voorbeelden.

Ontwerpen & mobiliteit

Aanbevelingen voor ontwerpen rondom gezonde mobiliteit.

Instrumenten

Er zijn diverse instrumenten beschikbaar over mobiliteit en het scannen van de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving.

Data en kaarten

Kaart beweegvriendelijke omgeving (2021)

Feiten en cijfers over bewegen vind je hier. Kaarten over Sport en bewegen vind je hier.
Kaarten over mobiliteit en andere kaarten vind je in de in de kaartviewer Gezonde Leefomgeving

Beleid en adviezen

Selectie beleidsdocumenten en adviezen: 

Op landelijk niveau: 

Documenten mobiliteit

Selectie documenten over lucht en gezondheid: