Deze pagina biedt een overzicht met een selectie van instrumenten op het gebied van mobiliteit en de inrichting van een beweegvriendelijke omgeving. Op deze site staan bij gezond ontwerp - actieve mobiliteit nog meer hulpmiddelen genoemd. Heeft u suggesties of aanvullingen? Laat ons dat weten via: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl

BVO-Scan (Beweegvriendelijke omgeving)

Beweeg Vriendelijke Omgeving

Krijg met de BVO Scan op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt, wijk, stadsdeel of schoolplein. Onder de BVO Scan vallen meerdere scans, zoals de Wijkscan en Schoolpleinscan, die antwoord geven op de vraag of inwoners in hun directe leefomgeving voldoende worden gefaciliteerd en uitgedaagd om te lopen, fietsen, spelen en sporten.


Toelichting BVO Scan:

De BVO-scan heeft meerdere vragenlijsten om uit te kiezen:

  •  De Wijkscan: 32 stellingen verdeeld over de thema’s lopen, fietsen, spelen & bewegen en sporten.
  • De Schoolpleinscan: 33 stellingen verdeeld over de thema’s kindvriendelijke routes naar school, schoolzone, schoolplein (ruimtelijk ontwerp) en schoolplein (speelaanleidingen).
  • Buitenspeelscan (in ontwikkeling)
  • De inclusieve beweegvriendelijke omgevingscan (in ontwikkeling)
De BVO-scan biedt naast de vragenlijsten ook de mogelijkheid om foto’s te uploaden van locaties die vervolgens samen een kansenkaart vormen. Op deze manier heb je direct inzichtelijk welke locaties goed zijn, of waar verbetering nodig is.

Doelgroep BVO Scan:
  • De BVO-scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het verbeteren van een gezonde en actieve leefstijl van inwoners, of bij de planning en inrichting van de openbare ruimte. 
  • De scan maakt het ook mogelijk om (vertegenwoordigers van) inwoners te betrekken bij het beoordelen van hun buurt. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij tegen de beweeg-mogelijkheden in de wijk aan?
Meer weten: 

Bouwstenen Beweegvriendelijke omgeving

Dit e-book gaat in op de werkzame mechanismen van een beweegvriendelijke omgeving. Deze worden met concrete voorbeelden naar de instrumenten van de Omgevingswet vertaald. Daarnaast vind je er de 34 bouwstenen voor een beweegvriendelijke omgeving, voorzien van praktische ontwerpprincipes op drie schaalniveaus: de woonplaats, de wijk en de straat. Hiervoor zijn lopen, fietsen, spelen en sporten onderverdeeld in actieve verplaatsing, recreatief bewegen en sportief bewegen.

De principes kwamen tot stand op basis van literatuuronderzoek, praktijkervaring en een aantal workshops met ontwerpers. Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten zijn de principes ingedeeld in schaal, doelgroep of beleidsthema’s zoals veiligheid, groen en mobiliteit. Deze publicatie beoogt ontwerpers en beleidsmakers te inspireren om via ontwerpmaatregelen, het sporten en bewegen te stimuleren. De ontwerpprincipes kunnen bijdragen aan de integratie van gezondheid en ruimtelijke planvorming.

Meer weten over dit instrument? 

Stappenplan Beweegvriendelijke Leefomgeving

Het stappenplan ‘In negen stappen naar een beweegvriendelijke omgeving' beschrijft negen processtappen om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving. Het geeft praktische tips, voorbeelden, tools en inspiratie in de vorm van een e-learning, inclusief ondersteunende video’s. 

Stappenplan beweegvriendelijke omgeving. Verder uitleg  onder de afbeelding

In het proces kun je drie fases onderscheiden om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving met elk hun eigen stappen: bedenken, verwezenlijken en opvolgen. 

Fase 1: Bedenken
Stap 1: Agenderen  
Stap 2: Visie vormen  
Stap 3: Analyseren  
Stap 4: Doelen stellen 
Fase 2: Verwezenlijken 
Stap 5: Organiseren  
Stap 6: Planvorming 
Stap 7: Realiseren  
Fase 3: Opvolgen 
Stap 8: Monitoren en evalueren 
Stap 9: Borgen en verankeren 

Meer weten over dit instrument?