Wat levert een groene leefomgeving op voor de gezondheid? Wat zijn aanbevelingen voor groen en gezond ontwerpen en inrichten van de ruimte? Verder: ervaringen uit de praktijk (voorbeelden, film en netwerkbijeenkomst) én (geo)data over groen. 

Introductie Groen

Een introductie: een groene leefomgeving is gezond, hoe werkt dat? Waar moet groen aan voldoen om gezond te zijn? Hoe kun je samen de leefomgeving vergroenen? Bekijk dat hier.

Groen uitgelicht

Video: Groen, goed voor bijna alles


Een groene leefomgeving is gezond.
Het nodigt uit tot bewegen, op groene plekken ontmoet je anderen...
en kom je tot rust.
Voorzieningen in het groen, zoals speelplekken en moestuinen...
zorgen voor sociale interactie en gezond voedsel.
Kinderen die op groene plekken buiten spelen ontwikkelen zich fysiek en sociaal.
Naast gezondheidswinst zorgt een groene omgeving voor waterberging...
schaduw op warme zomerdagen en biodiversiteit.
Voor vergroening is het ook wel belangrijk dat meerdere disciplines binnen de gemeente...
weten hoe belangrijk groen ook voor hun doelen en hun opgaven is.
Omdat je met groen iets doet aan waterberging en verkoeling...
maar het is ook economisch interessant...
omdat in een groen gebied de huizen meer waard zijn...
en het ook een prettig vestigingsklimaat voor bedrijven vormt.
Dus het dient zoveel doelen. Als je dat met z’n allen weet...
voor al onze opgaven is groen van belang...
dan kun je weer samen daar achter gaan staan.
Ik ben een enorme voorstander van werken met welzijn als indicator...
in plaats van welvaart als indicator.
Dus wat mij betreft liever wat minder geld verdienen...
maar dan wel een gezonde leefomgeving, dan meer geld verdienen...
en uiteindelijk het moeten doen met alleen maar een plantenpot op je balkon.
Wat ik ontzettend mooi vind aan groen en natuur...
is dat op moment dat je iets een maand of twee braak laat liggen...
dan pakt de natuur het al over.
Dus groen is ook een van de dingen die eigenlijk het snelst tot resultaat komt.
We hebben groen nodig, omdat het ons geluk in belangrijke mate bepaalt...
maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ik geloof erin dat gebouwen zoveel mogelijk groen moeten omarmen...
maar dat is niet de oplossing voor het echte groen...
en de echte ecologie in de stad.
Uiteindelijk gaat het erom dat met name bodem...
en watersystemen leidend zijn voor de inrichting van onze stad.
Dus dat betekent dat we op zoek moeten naar het herstel van het ecosysteem van onze grond...
en onze groenstructuren in de stad.
En daar moeten we echt structureel ruimte voor maken.
Wil je de leefomgeving vergroenen?
Neem hiervoor ambities op in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Zie gezondeleefomgeving.nl voor ideeën en voorbeelden.

Netwerk MRvG: Groen

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid heeft in 2020 een netwerk bijeenkomst georganiseerd rond het thema Groene Gezonde Leefomgeving. 

Bekijk hier verslag, presentaties en opnames. 

Groen in de praktijk

Bekijk groene praktijkverhalen en -voorbeelden: 

Groen in beeld & geluid

Bekijk deze groene films en podcast: 

Groen ontwerpen

Binnen de Gids wordt aandacht besteed aan het gezond ontwerpen via een groene leefomgeving. Bekijk hier deze pagina's om Groen en Water mee te nemen in ontwerp en inrichting van de ruimte. ​​​​​​

Groene instrumenten

Data en kaarten

Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt veel groene kaarten; bijvoorbeeld over groene recreatie en verkoeling in de stad.
Atlas Leefomgeving biedt kaarten en informatie aan burgers, zoals over vrije tijd en natuur.
Klimaateffectatlas biedt kaarten en verhalen over Groen en Water en de impact op het klimaat.

Beleid en adviezen

Selectie beleidsdocumenten en adviezen: 

Lokaal beleid

Selectie lokale beleidsdocumenten en adviezen: