Wat levert een groene leefomgeving op voor de gezondheid? Wat zijn aanbevelingen voor groen en gezond ontwerpen en inrichten van de ruimte? Verder: ervaringen uit de praktijk (voorbeelden, film en netwerkbijeenkomst) én (geo)data over groen. 

Introductie Groen

Een introductie: een groene leefomgeving is gezond, hoe werkt dat? Waar moet groen aan voldoen om gezond te zijn? Hoe kun je samen de leefomgeving vergroenen? Bekijk dat hier.

Groen uitgelicht

Netwerk MRvG: Groen

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid heeft in 2020 een netwerk bijeenkomst georganiseerd rond het thema Groene Gezonde Leefomgeving. 

Bekijk hier verslag, presentaties en opnames. 

Groen in de praktijk

Bekijk groene praktijkverhalen en -voorbeelden: 

Groen in beeld & geluid

Bekijk deze groene films en podcast: 

Groen ontwerpen

Binnen de Gids wordt aandacht besteed aan het gezond ontwerpen via een groene leefomgeving. Met veel aanbevelingen.
Bekijk hier deze pagina's om groen en blauw mee te nemen in ontwerp en inrichting van de ruimte. ​​​​​​

Groene instrumenten

Data en kaarten

De Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt veel groene kaarten met duiding. Bijvoorbeeld over groene recreatie en verkoeling in de stad
Atlas Leefomgeving biedt kaarten en informatie aan burgers, o.a. over vrije tijd en natuur. De klimaateffectatlas biedt kaarten en verhalen over groen en blauw en de impact op het klimaat. 

Beleid en adviezen

Selectie beleidsdocumenten en adviezen: 

Lokaal beleid

Selectie lokale beleidsdocumenten en adviezen: