Kern van de Storymap ‘Natuurinclusieve-verstedelijking’

De storymap neemt je  mee in een benadering  om van de bouwopgave van 1 miljoen woningen in Nederland ook een kans te maken voor de natuur en met name de verbetering van de biodiversiteit. Dat kan door in de slipstream van verstedelijking het binnenstedelijke ‘groenblauwe’ areaal te laten groeien, verbindingen tussen leefgebieden te versterken en ecologische habitats kwalitatief en divers in te vullen. De storymap pleit hierbij voor een aanpak op 3 schaalniveaus:
•          het leggen van groenblauwe verbindingen tussen stad en land op regionale/stedelijke schaal;
•          het concreet versterken van het binnenstedelijke ecologische systeem op wijk/buurtniveau;
•          het afstemmen van maatregelen aan natuur-inclusieve gebouwen op de invulling van parken en plantsoenen op gebouw/straatniveau.
In de storymap is gebruik gemaakt van bestaande praktijkvoorbeelden om deze benadering te illustreren. 
De storymap is ontwikkeld door het RVO in opdracht van het ministerie van LNV. 

De storymap kan hier worden bekeken: Storymap Natuurinclusieve Verstedelijking

In bijgaande pdf staat een verkorte weergave van de belangrijkste noties in de storymap.