Er bestaan veel goede praktijkvoorbeelden voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. Hieronder vindt u diverse praktijkverhalen, ontwikkeld samen met mensen uit het veld.

Heeft u een inspirerend praktijkverhaal? Laat het ons weten via helpdesk@gezondeleefomgeving.nl.

Praktijkverhalen

Hoogbouw als geluidscherm

Laan van spartaan, 3 grote nieuwe gebouwen aan het water

Laan van Spartaan, de nieuwe wijk direct naast de snelweg A10 in Amsterdam, laat zien hoe nieuwbouw ervoor kan zorgen dat een gebied meer geluidsluw wordt.

Puntensysteem voor woningbouwprojecten

Grafische cirkels met foto van groen gebouw in Veenendaal

In het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal moet ieder woningbouwproject minimale scores behalen op thema’s uit de visie. Ambities scoren, hoe werkt dat?

Groningers melden overlast via Hinderapp

Hinderapp op telefoon

Last van geur of geluid door bedrijven? In de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen inwoners via de Hinderapp een melding maken of klacht indienen.

Houten: unieke fietsstad

Fietsinfrastructuur Houten

In Houten is een infrastructuur aangelegd met de fiets als uitgangspunt.  Meer weten over de visie van Houten over (gezonde) mobiliteit en de resultaten van deze aanpak? 

Zwolle van morgen: 2030

illustratie omgevingsvisie zwolle, een 'wereldbol' met de stad eromheen gewikkeld

De omgevingsvisie van Zwolle bevat een centrale plek voor het thema gezondheid. Hoe komt het dat Zwolle erin is geslaagd om gezondheidsambities zo prominent op te nemen in de visie? 

Gezondheid in omgevingsvisie

Fietser in het land in een groene omgevinf in Friesland

‘Oars tinke yn Súdwest: Samenwerken aan een gezonde leefomgeving’. Een participatief proces leidde in Súdwest-Fryslân tot een omgevingsvisie met serieuze ambities voor gezondheid.

Ontmoetingen rond skatepark

Veel kinderen zijn aan het recreeeren in het zeeburgereiland skatepark in Amsterdam

Op Zeeburgereiland in Amsterdam een plek is ontstaan die volop wordt gebruikt door jong en oud, skaters en andere sporters, bewoners én mensen van buiten de wijk.

Van saai plein naar bruisende plek

Het rode Lübeckplein in Zwolle na aanpassingen. Je ziet meer groen en mogelijkheid voor ontspanning en activiteiten op het plein dat voorheen alleen uit steen bestond.

Het Lübeckplein in Zwolle is in korte tijd veranderd van een anonieme plek naar een plein waarop bewoners skaten, sporten, tuinieren en elkaar ontmoeten.

Verbinden van groene plekken: park Rozendaal

Schets van het nieuwe groene park Rozendaal

Wat begon met het beplanten van een stukje grond dat vrij kwam door woningsloop, groeide uit tot park Rozendaal. In Hillegom worden ontwikkelingen in de openbare ruimte benut om meer groen te creëren.

Van parkeerplek tot tuin: Assendorpstraat Zwolle

Het opheffen van een buslijn leidde tot mogelijkheden om een straat anders in te richten. Zwolle ging in gesprek met bewoners over meer groen en duurzame mobiliteit. Het resultaat: meer leefplezier en ‘buitengeluk’. 

Verstedelijkingstrategie Metropoolregio A'dam

Zaanstad heeft een forse verstedelijkingsopgave. Op deze foto is een drukke binnenstad van Zaandam te zien.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk werken samen aan een verstedelijkingsstrategie. Er is een verkennende kwalitatieve analyse uitgevoerd om opgaven, kansen en risico’s van verstedelijking in relatie tot leefomgeving en gezondheid in kaart te brengen.

Foto: Rob Poelenjee

Pilot Arnhem: thema Gezondheid

Arnhem in de praktijk

De pilot in Arnhem is gestart in opdracht van het kernteam Omgevingswet. Onderzocht is hoe het thema gezondheid ondergebracht  kan worden binnen de Omgevingswet.

Experiment Blue Zone Brabant (Oss)

Blue Zone Oss

Het Blue Zone Brabant initiatief is een experiment met burgers, overheden, gezondheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten om een Blue Zone te ontwikkelen in Brabant: een proeftuin voor een gezondere leefwijze en een betere leefomgeving.

Inspiratieboek Gezondheid en Ruimte

Inspiratie- en werkboek Gezondheid en Ruimte

Dit inspiratie- en werkboek bevat praktische handvaten en inspirerende voorbeelden voor de gemeentelijke professionals – strategen en andere adviseurs die werken aan het verbinden van de domeinen sociaal en fysiek op het terrein van gezondheid en ruimte.

Zwolle Gezonde Stad: stimuleringsprogramma

Zwolle gezonde stad

Zwolle Gezonde Stad maakt een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk voor alle Zwollenaren met inzet van de gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), Hogeschool Windesheim, Rabobank, woonzorginstelingen en Albert Heijn.