Integrale instrumenten

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Integrale instrumenten zijn instrumenten die kunnen helpen om de leefomgeving integraal in beeld te brengen.

Proces instrumenten

Onder proces instrumenten vindt u een selectie van instrumenten die u kunnen helpen bij de inrichting van het proces om te komen tot een gezonde leefomgeving.

Thematisch

Reiswijzer

Onder thematische instrumenten vindt u voorbeelden van instrumenten over diverse specifieke thema's, zoals gezonde mobiliteit.

Wettelijke instrumenten

Rijk

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, kunnen overheden verschillende wettelijke instrumenten inzetten.

Zoeken naar een geschikt instrument?

Zoek een geschikt instrument met behulp van de zoekfunctie op basis van type instrument, thema, planfase, ruimtelijk schaalniveau, benodigde gegevens en benodigde expertise.

Er is niet één instrument de beste. De keuze hangt af van het precieze doel waarvoor de gezondheid in beeld moet worden gebracht, bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte locaties voor woningbouw of het vergelijken van verschillende alternatieven voor de aanleg van een weg. Ook andere aspecten zoals de planfase, het schaalniveau en de gegevens die beschikbaar zijn spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een instrument. Het is vaak ook zinvol om meer methoden toe te passen.

Heeft u behoefte aan advies bij het kiezen van een instrument (of een combinatie van instrumenten) in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via info@gezondeleefomgeving.nl.