Beschrijving

Handvatten voor het vertalen van de Kernwaarden Gezonde Leefomgeving naar planregels in omgevingsplannen. Deze handreiking bestaat uit twee onderdelen:
1.     inhoudelijke uitleg over typen planregels
2.     voorbeelden over het concretiseren van de kernwaarden naar het Omgevingsplan.

 

Handreiking Planregels Gezonde Leefomgeving

Handreioking planregels gezonde leefomgeving

Wilt u meer weten over dit instrument?