De MGR geeft een gezondheidskundige beoordeling van de milieukwaliteit. Met dit instrument kunt u locaties identificeren waar (toekomstige) bewoners op basis van de gecumuleerde milieubelasting een hoog risico lopen op gezondheidseffecten. De MGR is te gebruiken voor planvorming en Milieu Effect Rapportage procedures. Ook kunnen hiermee de milieugezondheidsrisico’s tussen planvarianten, alternatieven, scenario’s vergelijken. Op basis van de MGR kunt u prioriteiten voor het beleid stellen door het verschil in milieugezondheidsrisico per bron of per milieufactor na te gaan. Het biedt de mogelijkheid om effectiviteit van interventies te vergelijken, of een vergelijking te maken tussen locaties, gebieden of groepen bijvoorbeeld in een gemeente of provincie. Daarnaast kan de MGR gebruikt worden voor monitoring en benchmarken.

Milieu Gezondheids Risico Indicator (MGR)

Milieu Gezondheids Risico Indicator

Wilt u meer weten over dit instrument?