Beschrijving

De Omgevingswijzer helpt inzichtelijk te maken hoe duurzaam en integraal een project of gebiedsontwikkeling is of kan zijn. Dat gebeurt op een systematische manier, met aandacht voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit). De Omgevingswijzer faciliteert een gestructureerde discussie over dit onderwerp. Het instrument is speciaal ontwikkeld voor de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en sluit aan bij de Aanpak Duurzaam GWW.

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer

Wilt u meer weten over dit instrument?

  • Bekijk de factsheet Omgevingswijzer.
  • Ga naar de website van de Omgevingswijzer.