Beschrijving

De Brabantscan is het knooppunt voor informatie over de gezondheid en leefomgeving in de provincie Noord-Brabant. De Brabantscan en Brabantse omgevingsscan zijn online dashboards met overzichten, tabellen, grafieken en kaarten die snel een beeld geven van de gezondheid en leefomgeving in een bepaalde wijk/kern, gemeente en/of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio. Het product is een samenwerking tussen GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant.

Brabantscan

Brabantscan

Wilt u meer weten over dit instrument?