GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) trekt instrument GES terug


GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is van mening dat het instrument GES niet meer voldoet voor toepassing binnen de huidige GGD praktijk. In 2000 ontwikkelde GGD GHOR Nederland het instrument GezondheidEffectScreening (GES) in opdracht van de ministeries VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De GES was een voorloper, die bijdroeg aan het integraal met een gezondheidsblik naar onze leefomgeving kijken. Inmiddels is het heel gewoon geworden om met een brede blik naar de Gezonde Leefomgeving te kijken. En zijn er vele instrumenten ontwikkeld die daarbij kunnen ondersteunen.

Het instrument GES sluit niet meer aan bij de verbrede invulling die GGD’en aan de gezonde leefomgeving geven. Voor verschillende thema’s kwam de inhoud van de GES bovendien niet meer overeen met de GGD richtlijnen. Ook blijkt de GES vaak op een onjuiste manier te worden toegepast in projecten. GGD GHOR heeft daarom in juli 2022 besloten het instrument terug te trekken.

Het GES instrument wordt momenteel nog wel door een aantal provincies gebruikt. 

Gezondheidseffectscreening (GES)

Gezondheidseffectscreening (GES)

Voorbeeld GES Kaart Provincie Utrecht