Deze themapagina biedt inzicht in luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid. Het verwijst naar pagina's binnen de Gids Gezonde Leefomgeving en diverse externe websites waar hier nader op wordt ingegaan.

Introductie Luchtkwaliteit

Een introductie over luchtkwaliteit in Nederland in de vorm van een beeldverhaal.

Luchtkwaliteit uitgelicht

Logo Schone Lucht Akkoord

Kennisbasis Luchtkwaliteit

Afname levensverwachting SLA 2016

Vindt een compilatie van kennis over de luchtkwaliteit en gezondheid op de website van partner Atlas Leefomgeving.

Ontwerpen & Lucht

Gids Gezonde Leefomgeving besteedt aandacht aan gezond ontwerpen met aandacht voor milieukwaliteit, waaronder lucht en geluid.
Bekijk hier de pagina's met aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en verwijzingen.

Instrumenten Lucht

Op deze pagina vindt u instrumenten die gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in de impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid. 

Data en kaarten

Stikstofdioxide NL in 2019

Wil je weten wat de gemiddelde luchtkwaliteit is in een gemeente, wijk of buurt in Nederland? Bekijk dan de module Datacheck Gezonde Leefomgeving. Recente luchtkaarten kun je bekijken in de kaartviewer Gezonde Leefomgeving

Beleid en adviezen

Selectie beleidsdocumenten en adviezen:

Op landelijk niveau: 

Op regionaal niveau:

Kerndocumenten Lucht

Selectie documenten over lucht en gezondheid: 

Netwerk MRvG: Lucht

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid organiseerde in 2022 een kenniscafé rond 'Wonen op hoogbelaste locaties'. Luchtkwaliteit speelt daarbij een grote rol. Bekijk hier het verslag.