De Gids Gezonde Leefomgeving komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Deze website bevat kennis en data over gezondheid, leefomgeving en gerelateerde onderwerpen. Deze worden regelmatig aangevuld en geactualiseerd. De website en techniek achter de Gids is ook altijd in ontwikkeling. Ziet u een foutje? Wij horen het graag. Laat het ons weten via info@gezondeleefomgeving.nl

Fotomateriaal

Een groot deel van het fotomateriaal is afkomstig van de Nationale Beeldbank van de Rijksoverheid. Tenzij anders vermeld is overig beeldmateriaal privé eigendom. 

Beheer

Functioneel beheer wordt uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Hosting en Technisch Beheer: SSC-Campus. 

Redactie 

Het RIVM verzorgt de eindredactie van de Gids Gezonde Leefomgeving. Voor suggesties rondom de inhoud van de website kunt u ook terecht via info@gezondeleefomgeving.nl 

Gebruikersonderzoek 

Het team van de Gids Gezonde Leefomgeving laat de website regelmatig testen op gebruiksvriendelijkheid, onder leiding van Rijkswaterstaat. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in de volgende versies van deze website. Zo werken we continu aan een optimaal gebruiksvriendelijke website. 

Functioneel Ontwerp 

RIVM, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Realisatie 

RIVM