Voetgangers, fietsers en een tram op de Erasmusbrug. Onder de brug varen enkele schepen. Een mevrouw fietst op een OV-fiets.

Gezonde mobiliteit zoals lopen, fietsen en het gebruik van openbaar vervoer, heeft een positief effect op de gezondheid van de mens en op de milieukwaliteit. Bij het thema ‘fietsen en fietsbeleid’ en in de brochure over gezondheid van forenzen vindt u een overzicht van deze effecten. Veel van de genoemde effecten van fietsen gelden ook voor lopen.

Gezonde mobiliteit kan gestimuleerd worden door de leefomgeving gezond te ontwerpen en in te richten. Veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Voorbeelden van gezonde mobiliteit:
-    een groene woon- en werkomgeving, die uitnodigt tot wandelen of hardlopen.
-    met goede, aantrekkelijke en veilige fietsroutes pakt men sneller de fiets
-    via parkeer- en verkeersbeleid kan het autogebruik beperkt worden

Bij dit thema richten we ons in de eerste plaats op zaken die te maken hebben met de ruimtelijke inrichting van de leefomgeving. Maar voor het stimuleren van wandelen en fietsen is meer nodig, zoals motivatie, vaardigheden en middelen. Meer informatie daarover vindt u o.a. bij het Kenniscentrum Sport en op de INHERIT website.