Bij het inrichten van de gezonde leefomgeving in een bepaald gebied is het belangrijk om goede informatiebronnen te benutten en deze te betrekken bij het opstellen van een (omgevings-)visie en plannen en de uitwerking daarvan. Hieronder staat een selectie van websites en dataportalen die hierbij bruikbaar kunnen zijn. 

Informatiebronnen Gezondheid en Leefomgeving

Gezonde Leefomgeving

Gezondheid en leefstijl

Leefomgeving en Milieu