Deze pagina biedt een overzicht van websites naar data, grafieken en kaarten op het raakvlak van Leefomgeving en Gezondheid. Deze informatie is grotendeels ook beschikbaar voor hergebruik voor uw  eigen toepassing. 

Gids Gezonde Leefomgeving (deze website)

In de Gids Gezonde Leefomgeving (deze site) ontdekt u hoe u kunt (samen)werken aan een gezonde leefomgeving. De Gids biedt informatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.

Medische Milieukunde

Vondelpark

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-professonals bij hun werkzaamheden in de medische milieukunde. De pagina Medische milieukunde (MMK) gaat over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid van mensen.

Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving

ZON-MW: Gezonde Leefomgeving

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, gemeenten en wetenschap vinden elkaar in de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving.

ZON-MW: Gezonde Leefomgeving

ZON-MW: Gezonde Leefomgeving

ZON-MW besteeds aandacht aan onderzoek en beleid: hoe kan de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden? 

Pagina Publicaties Gezonde Leefomgeving

GGD GHOR Nederland

logo ggdghor

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland is de brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties (GHOR). 

Thema: Gezonde en veilige leefomgeving

GezondIn...

GezondIn is een stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31. Het ondersteunt 155 Nederlandse gemeenten om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen.

Kennisdossier Fysieke Leefomgeving

Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Zaanstad heeft een forse verstedelijkingsopgave. Op deze foto is een drukke binnenstad van Zaandam te zien.

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven ontwikkelt strategieën en instrumenten voor een gezonde leefomgeving, die rekening houden met een samenspel van factoren.