Deze pagina biedt een overzicht van websites met informatie over gezondheid, zorg, welzijn en leefstijl. Op een aantal sites wordt ook aandacht besteed aan (gezonde) leefomgeving. 

VZinfo

Informatie over Volksgezondheid en Zorg met data en kaarten over ziekten, gezondheid, zorg en kosten van de zorg.

Gezondheidsmonitor Volwassenen
Thema Fysieke omgeving

Loket Gezond Leven

Twee jonge mensen op omafietsen in het park

Op Loket Gezond Leven vind je veel informatie over het bevorderen van een gezonde leefstijl. Voor beleidsmakers en professionals van gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en.

 Thema Leefomgeving  

GezondIn...

Alles is Gezondheid

Alles is Gezondheid is een site van de maatschappelijke beweging die mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken.

Gezondheid per buurt, wijk en gemeente

Gezondheid per buurt, wijk en gemeente presenteert kaarten en cijfers over gezondheid en gezondheidgerelateerde thema’s op gemeente-, wijk- en buurtniveau.

Regio in Beeld

Regio in beeld biedt cijfers en grafieken over zorg, gezondheid & leefstijl, bevolking en sociale omgeving. 

Gezondheidsmonitors

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) onderzoeken gezondheid, leefstijl en hinder op lokaal, regio & landelijk niveau met de Gezondheidsmonitors.