Beschrijving

De Leefplekmeter is een instrument waarmee u op gestructureerde wijze met inwoners en/of professionals in gesprek kunt gaan over een leefplek. De Leefplekmeter bestaat uit 14 thema’s die betrekking hebben op de relatie tussen omgeving en je goed voelen. Per thema geven de deelnemers een score en kan worden aangegeven wat er goed gaat en wat kan worden verbeterd.  Als alle thema’s zijn besproken en gescoord, worden de scores ingevuld in een overzicht: de Leefplekmeter (zie illustratie). Zo kunt u in 1 oogopslag zien op welke onderdelen deze leefplek hoog of laag scoort en met elkaar in gesprek gaan wat op welke wijze beter kan.

Leefplekmeter

Leefplekmeter

Wilt u meer weten over dit instrument?