Groen voor het station Sloterdijk in Amsterdam

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van hulpmiddelen, waaronder instrumenten, handreikingen en een maatregeldatabase, om groen en water te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Waterkwaliteitscheck voor stedelijk water

De Waterkwaliteitscheck voor stedelijk water is een instrument waarmee u een microbiologische risico-inventarisatie voor stedelijk waterconcepten kunt uitvoeren. De Waterkwaliteitscheck bestaat uit een vragenlijst met 32 vragen om de microbiologische risico’s van het waterconcept in kaart te brengen en een rekenmodule voor eenvoudige microbiologische risicoschattingen.

Groene Batenplanner

De Groene Batenplanner is een beslissingsinstrument voor ruimtelijke inrichting. De tool berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal. Dit helpt beleidsmakers met het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling. Vragen als ‘Welke ruimtelijke veranderingen hebben invloed op de ecosysteemdiensten die een locatie biedt?’ en ‘Waar zijn de maatschappelijke baten het grootst bij scenario’s van ruimtelijke inrichting?’ worden met de Groene baten planner beantwoord.

Bluehealth toolbox

Deze Engelstalige toolbox bevat instrumenten voor professionals die water mee willen nemen in hun ruimtelijke plannen. Ze geven o.a. inzicht in de kansen en risico’s van water.

Handleiding daktuinen

Handleiding van de gemeente Amsterdam over de mogelijkheden voor daktuinen op gebouwen in de bestaande stad. Bewoners, verenigingen van eigenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen en stadsdelen kunnen hiermee bepalen of hun daken ruimte bieden aan daktuinen, zonder dat dit consequenties heeft voor de constructie. De handleiding gaat over typen daktuinen, technische en financiële aspecten, regelgeving en beheer.