Groen staat steeds hoger op de agenda bij beleidsmakers uit verschillende domeinen. Dat komt vooral omdat het raakvlakken heeft met belangrijke uitdagingen, zoals stedelijke verdichting, de Omgevingswet, energietransitie en klimaatadaptatie. Deze maatschappelijke uitdagingen worden gekoppeld aan ambities op het terrein van onder andere sociale cohesie, biodiversiteit, het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en overgewicht. Een groene leefomgeving kan bijdragen aan het aanpakken van deze opgaven.