intro

Welkom op de Gids Gezonde Leefomgeving. Deze site is ontwikkeld voor gemeenten, provincies, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en en adviseurs ruimtelijke ordening. Je vindt hier achtergrondinformatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en handvatten om gezondheid mee te nemen binnen het omgevingsbeleid. Laat je ook inspireren door voorbeelden en films uit de praktijk.

Onderwerpen in de Gids Gezonde Leefomgeving

Aan de slag

Bekijk "Aan de slag" voor een introductie op deze website.

Netwerk MRvG

Meer over activiteiten van "Maak Ruimte voor Gezondheid".

Planfasen

Aandacht voor gezondheid in omgevingsbeleid en plannen.

Instrumenten

Welke instrumenten zijn er? Hoe en wanneer benut je  ze? 

Thema's

Pagina's rondom thema's als Groen, Luchtkwaliteit, de Voedselomgeving en meer.

Uit de praktijk

Verhalen en films uit de praktijk.

Gezond Ontwerpen

Gezond ontwerpen rondom mobiliteit, milieu, veiligheid, ruimte, groen en water.

Kaartviewer en lokale data

Kaartviewer Leefomgeving en data op gemeente, wijk en buurtniveau. 

Informatie bronnen

Overzicht van websites en informatiebronnen over gezondheid en leefomgeving.