intro

Welkom op de Gids Gezonde Leefomgeving. Deze site is ontwikkeld voor gemeenten, provincies, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, adviseurs ruimtelijke ordening en anderen die werken aan een gezonde leefomgeving. Je vindt hier informatie, data, instrumenten, voorbeelden uit de praktijk en handvatten om gezondheid mee te nemen binnen het omgevingsbeleid.

Onderwerpen Gids Gezonde Leefomgeving

Aan de slag

Hoe ga je "Aan de slag" met een gezonde leefomgeving?

Netwerk MRvG

Meer over activiteiten van ons netwerk: 'Maak Ruimte voor Gezondheid'.

Instrumenten

Welke instrumenten zijn er? Hoe en wanneer benut je  ze? 

Thema's

Pagina's rondom thema's als Groen, Luchtkwaliteit, de Voedselomgeving en meer.

Uit de praktijk

Verhalen en video's uit de praktijk.

Ontwerpen

Aanbevelingen voor het gezond ontwerpen van een plangebied.

Data en bronnen

Kaarten leefomgeving, data en informatiebronnen.