De Gids Gezonde Leefomgeving is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Dit kan vanuit een viertal invalshoeken.

Waarom gezondheid?

Bijdrage Milieu aan Gezondheid

De leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoetingen, en prettig om in te wonen. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt.

Wat wilt u bereiken?

plan

Gezondheid in de leefomgeving verschilt van gemeente tot gemeente. Welke ambities en doelen zijn er voor het gebied, en in het bijzonder voor gezondheid?

Wie betrekt u hierbij?

discussie

Veel partijen houden zich bezig met een gezonde leefomgeving. Werken hieraan kan eigenlijk niet zonder samenhang en coördinatie tussen gemeentelijke beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, transport, volksgezondheid, wonen, sport, onderwijs, veiligheid, zorg, natuur en milieu.

Hoe gaat u te werk?

Planfasen

Er is niet een beste manier om aan de slag te gaan met gezondheid. Het hangt van de situatie af wat het beste past. Daarbij moet de aanpak ook aansluiten op wat goed werkt binnen uw provincie, gemeente of wijk. En de ambities die u heeft. Lokaal maatwerk dus.