U kunt ervoor kiezen om gezondheid centraal te stellen, maar soms is het verstandig of praktisch om het ‘mee te laten liften' op bestaand beleid of op initiatieven die in eerste instantie niet direct gericht zijn op gezondheid. Zoek naar win-win kansen.

Voorbeelden om mee te liften

  • Lift mee met mobiliteitsbeleid gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad door het stimuleren van het gebruik van de fiets of het OV. Dit heeft grote voordelen voor de gezondheid omdat mensen meer bewegen en er minder luchtvervuiling is van auto's. Meer fietsen en minder autogebruik resulteert in een betere milieukwaliteit en meer bewegende mensen- winst voor bereikbaarheid èn gezondheid. 
  • Lift mee met klimaatbeleid dat zorgt voor meer groen in de buurt, voor schaduw en waterberging. Dit is goed voor het voorkomen van hittestress bij ouderen, maar ook voor het stimuleren van beweging en ontmoetingsmogelijkheden en dus sociale cohesie.

Wie het kleine niet eert ….

Soms werkt u misschien al aan een gezonde leefomgeving, terwijl u zich er niet bewust van bent. Het hoeft niet altijd groot, nieuw en meeslepend te zijn. Met kleine extra's, een andere manier van denken en samenwerking met andere partijen creëert u al een gezondere leefomgeving. Vaak zit de winst in kleine ingrepen waardoor kinderen bijvoorbeeld vaker naar school fietsen of kunnen spelen op brede (speel)stoepen.
In onderstaande tabel staan voorbeelden van omgevings- en gezondheidswinst van integrale maatregelen (Bron: Gezonde leefomgeving, gezonde mensen, RIVM 2016)