Hoe zorg je dat gezondheid op een goede manier meegenomen wordt in ruimtelijke afwegingen? Een aantal stimulerende factoren op een rij die hierbij kunnen helpen. 

Wind mee

Zoek naar stakeholders

Als alle belanghebbenden en betrokkenen vanaf het begin aan tafel zitten met hun ideeën en ervaringskennis, draagt dit bij aan de kwaliteit van besluiten.

Zoek naar verbinding

Juist als er veel verschillende partijen betrokken zijn bij een proces, is het van belang om gezamenlijkheid te blijven zoeken naar gemeenschappelijke aspecten.

Vind een ambassadeur

Het helpt als er een enthousiaste wethouder, portefeuillehouder of lokale bekendheid is die het thema gezondheid (hoog) op de politieke agenda wil zetten. 

Zorg voor transparantie

Iedereen die meewerkt aan een visie of plan moet met dezelfde verwachtingen aan het proces deelnemen. Goede afspraken zijn nodig over de deelname en het proces.

Gezamenlijke ambitie

Een gezamenlijke ambitie op het gebied van gezondheid helpt om het belang van gezondheid te onderstrepen. Belanghebbenden kijken samen naar uiteindelijke doel.