Deze pagina biedt een overzicht van websites naar data, grafieken en kaarten op het raakvlak van Leefomgeving en Milieu. Deze informatie is grotendeels ook beschikbaar voor hergebruik voor uw  eigen toepassing. 

Atlas Leefomgeving

Atlas Leefomgeving

Verken je leefomgeving op de kaarten in de atlas; van luchtkwaliteit tot wandelroutes

Aan de Slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten ( VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Leefbaarometer

Leefbaarometer

De Leefbaarometer monitort de leefbaarheid in wijken, buurten en straten in Nederland en de veranderingen.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Informatiepunt Leefomgeving

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. 

Raad Leefomgeving-Infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.

College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit.

Signalen Leefomgeving

Signalen Leefomgeving brengt gezondheidskansen en -risico's vanuit de leefomgeving in kaart.

CBS in uw buurt

Het CBS biedt jaarlijks regionale kerncijfers aan op het niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Waar staat je gemeente

Waar staat je gemeente

Op Waarstaatjegemeente zijn cijfers van verschillende bronnen zoals gemeenten, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Centraal Bureau voor de Statistiek), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en de burgerpeiling geïntegreerd.

Nationaal Georegister

Het Nationaal Georegister is een vindplaats van geo-informatie van Nederland.