In 2019 heeft het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de brochure "Cycling in the Netherlands" uitgebracht.