De Kernwaarden Gezonde Leefomgeving geven handvatten om in gesprek te gaan met of binnen gemeenten over een gezonde leefomgeving. Het zijn waarden die idealiter in elk ruimtelijk plan aan de orde komen. Advisering over gezonde leefomgeving is altijd maatwerk. Bij iedere kernwaarde staan daarom verschillende voorbeelden van mogelijke maatregelen. Deze lijst met maatregelen is vooral bedoeld ter inspiratie en om zelf een ‘advies-op-maat’ samen te stellen. Over het document met Kernwaarden is een factsheet opgesteld. Die is gebaseerd op de laatste versie van de Kernwaarden.