Artikel over de Ziektelast door Milieu in beeld gebracht, gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) 2018.  Dit artikel is in juni 2019 gepubliceerd in het Milieu Dossier van de VVM.