Iedere GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) verzamelt elke vier jaar gegevens over de volksgezondheid in de GGD-regio met hun eigen gezondheidsmonitor. Er is in een monitor voor volwassenen (19-64 jaar) en voor ouderen (65 jaar en ouder). Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2020 onder volwassenen zijn beschikbaar via VZinfo en als open data via het CBS.  
Via VZinfo zijn niet alleen gegevens op niveau van GGD regio en gemeente beschikbaar, maar ook schattingen op wijkniveau. Via deze RIVM website is naast informatie op gemeente en wijkniveau ook informatie op buurtniveau beschikbaar. Dit betreft data over 2020.