Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waar gezonde mobiliteit bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Sommige praktijkvoorbeelden zijn speciaal van belang voor jeugd [j], ouderen [o] of werknemers [w] U ziet dit meteen, omdat een van deze drie letters dan tussen vierkante haken is toegevoegd.

GWL-terrein, Amsterdam
Het GWL-terrein is een autoluwe woonwijk, met enkele parkeerplaatsen aan de rand. Dankzij deze inrichting is er in de wijk veel ruimte voor open plekken en groen. De parkeerdruk is opgevangen met een parkeergarage.

Sijtwende, Voorburg
Een gedeelte van de provinciale weg N14 is aangelegd in combinatie met een tunnel voor openbaar vervoer en woningbouw pal naast de overdekte gedeeltes van de randweg. Hierdoor is de woonwijk autoluw. De straatjes staan loodrecht op de tunnels en bestaan voor een deel uit traptreden om het hoogteverschil tussen het maaiveld en het tunneldak te overbruggen.

Voorrang voor een Gezonde Stad, Amsterdam
Het actieplan Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS) is een pakket aan bronmaatregelen, tariefmaatregelen en flankerende maatregelen. De maatregelen zijn vooral gericht op minder en schoner autoverkeer in het gebied binnen de Ring A10 en ten zuiden van het IJ.

Fietsstad Houten
Houten heeft een stervormig net van fietsroutes gemaakt, waarop fietsers voorrang hebben op auto's. Automobilisten kunnen, in tegenstelling tot fietsers en voetgangers, de wijk niet doorsteken, maar gebruiken een rondweg. Het fietsroutenetwerk in Houten laat duidelijk zien dat kinderen zich zelfstandiger in het verkeer bewegen, doordat een netwerk voor langzaam verkeer is ingericht. Uit onderzoek blijkt dat de fietsverplaatsingen in Houten veel korter zijn dan in vergelijkbare buurten in de omgeving van Houten. De autoverplaatsingen zijn juist langer.

Wijken voor de Fiets [j]
In het project Wijken voor de Fiets werkt de Fietsersbond aan een fietsvriendelijke inrichting van de Nederlandse krachtwijken. Centrale vraag: Hoe richt je een wijk zo in dat kinderen er graag buitenspelen, zelfstandig naar school kunnen en dat de bewoners de fiets pakken naar bestemmingen binnen en buiten de wijk? Omdat voor elke wijk een andere mix aan maatregelen het beste resultaat oplevert, heeft de Fietsersbond een brochure geschreven met een aantal praktische oplossingen die het fietsklimaat in de (kracht)wijk kunnen verbeteren.

Fietsroutenetwerk, Overijssel
Knooppuntroutes of fietsroutenetwerken bestaan uit een groot aantal genummerde knooppunten. In Nederland is dit netwerk op veel plaatsen te vinden. Een voorbeeld is het bewegwijzerd fietsroutenetwerk in de provincie Overijssel. Hierop kunnen fietsers zelf fietsroutes uitstippelen. Het netwerk wordt in fases ontwikkeld in de Overijsselse regio's.

Fietsbeleidsplan, Deventer
Deventer heeft Deventer fietst! Ontwikkeld, een fietsbeleidsplan waarin de ambities zijn geformuleerd die de gemeente heeft op het gebied van fietsen. In 2015 wil Deventer tot de top 3 van middelgrote steden in Nederland horen op het gebied van fietsgebruik en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Om dit te bereiken verbetert Deventer Fietst! het fietsnetwerk en het aantal en de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen.

Concept Brik, Rotterdam
Posad bedacht het concept ‘Brik' voor de aandachtswijk Pendrecht in Rotterdam. Hierin wordt een groen fietsnetwerk gecombineerd met een innovatieve multifunctionele fietsenstalling. De ‘Brik' staat op de as van het fietsnetwerk en combineert de functies van fietsenstalling met economische functies als kiosk, fietsreparatiepunt of groentewinkel, en brengt zo activiteiten en levendigheid in de wijk. Dit concept is de winnende inzending van de ideeënprijsvraag van de Fietsersbond.

Kindlint [j]
Een Kindlint is een kindvriendelijke route in de wijk, die speelplekken, scholen en andere kinderbestemmingen met elkaar verbindt. Het Kindlint is zichtbaar in vrolijk gekleurde tegels in de stoep. Oversteekpunten zijn met verkeersremmende maatregelen veiliger gemaakt. Daar zijn andere tegels gebruikt, bedoeld om kinderen te laten wachten. Langs de route kunnen kinderen spelen bij een fonteintje, een evenwichtsbalk en keien.

Ommetjes in Nijmegen
Ommetjes zijn korte wandelroutes in de buurt, met een gemiddelde lengte van 3 à 4 kilometer. Door verbindingen te maken tussen de verschillende ommetjes in Nijmegen, ontstaat een netwerk. Wanneer dit netwerk aansluit op de ommetjes rondom de stad, kan elke Nijmegenaar prettig en dicht bij huis recreëren en naar het omliggende landschap komen.

Stichting Woerden actief
Deze stichting heeft tot doel om meer inwoners van Woerden aan het bewegen te krijgen. Dit gebeurt door informatie te verzorgen over sporten en bewegen in Woerden via de krant, radio of tv, beweeg- en sportevenementen te organiseren, te werken aan goede en veilige fiets- en wandelpaden en beweegactiviteiten aan te bieden. Op de website staan, naast informatie voor inwoners van Woerden, ook beweegadviezen en links naar andere websites met informatie over bewegen en sport.

Kiss&Ride-plekken bij scholen: Brede School Kloosterlaan Oisterwijk [j]
Bij de ontwerpplannen voor een brede school is nagegaan hoe kinderen veilig naar school kunnen worden gebracht en opgehaald. Een oplossing is een ‘Kiss&Ride'-plek om kinderen af te zetten en op te halen. Buiten deze momenten gebruiken kinderen de plek als speelplek en renbaan. Een dergelijke plek is ook gerealiseerd in de wijk Roombeek bij Enschede.

Koekoeksplein Utrecht
Begin jaren negentig is het Utrechtse Koekoeksplein autovrij heringericht. Het is een plein geworden met veel ruimte voor verblijven en spelen. Door de gebruikswaarde van het plein te verbeteren voor bewoners, is de uitstroom van draagkrachtige bewoners gestopt. De aangrenzende koopwoningen op het plein zijn in waarde gestegen. Op het plein heeft zich na de herinrichting een kinderdagverblijf gevestigd.