Nederland, Zuid-Holland, Den Haag, april 2015. Overzicht Plein in Den haag met terrassen, een demonstratie en toeristen, in het midden het standbeeld van Willem van Oranje. In de achtergrond de hoogbouw met diverse ministeries rond Den Haag CS. Foto Bart van Vliet

Lees hier wat er onderzocht en gepubliceerd is over gezonde inrichting van de openbare ruimte en hoe dit te verwezenlijken is.

Groenblauwe aders creëren stedelijke welvaart

In het stedelijk gebied is klimaatadaptatie een hot issue. Het gaat om aanpassingen van de waterhuishouding, het voorkomen van hittestress, het ontwerpen van evacuatieroutes en reserveringen voor piekberging. Deze opgave is goed te koppelen aan zogenoemde groenblauwe aders voor actieve vervoerswijzen, te fiets en te voet, waardoor noodzakelijke aanpassingen tegelijkertijd bijdragen aan een betere leefomgeving. Zie ook de publicatie ‘Goed groen is goud waard’.

Ruimte om vooruit te komen - De kracht van pleinen in buurten en wijken

De publicatie 'Ruimte om vooruit te komen - De kracht van pleinen in buurten en wijken' laat zien dat levendige, aantrekkelijke buurtpleinen een belangrijke sociale, culturele en economische functie vervullen voor de hele buurt. Het zijn de lessen die onder andere Tilburg en Breda getrokken hebben uit hun pleinenaanpak in het project Ruimte om Vooruit te Komen.

Prachtig compact NL

De studie Prachtig compact NL gaat over kansen en mogelijkheden van bouwen in bestaand bebouwd gebied. De voordelen van verdichten in de stad worden in beeld gebracht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en combinaties van woningen met groen en water.