Veel organisaties zijn actief op het terrein van de openbare ruimte en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Platform 31: kenniscentrum stedelijke vernieuwing
KEI - Platform 31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis institute, Nirov en SEV. Het bundelt, verdiept en verspreidt kennis over stedelijke vernieuwing, met specifieke aandacht voor de bestaande stad en naoorlogse wijken, onder andere door een kennisbank met informatie over projecten.

Kennisplatform CROW
Maakt kennis over infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte toepasbaar via onder andere handleidingen, richtlijnen en instrumenten. Doelgroep: professionals in de praktijk.
 CROW Levende Stad is een kennisnetwerk, waarin beheerders, beleidsmedewerkers en managers kennis delen en ervaringen uitwisselen tijdens interactieve thema- en regiobijeenkomsten.

Dokter Biemans
Doordat de stad grootschalig geherstructureerd wordt, wachten in Rotterdamse buurten stukken braakliggend land soms jaren op nieuwe bebouwing. Dokter Biemans transformeert deze vlaktes tot vrolijke buurttuinen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bewoners, ontwerpers en kunstenaars.

Kenniscentrum Sport
Kenniscentrum Sport verzamelt, verheldert en deelt kennis om de impact van sport te vergroten, toont aan wat de waarde is van sport voor de samenleving en onderzoekt waarom mensen wel of niet sporten.