speelplaats in de paleistuin met kinderen en ouders die toekijken

Veel organisaties zijn actief op het terrein van de openbare ruimte en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Platform 31

Deze kennis- en netwerkorganisatie verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken, waaronder stedelijke vernieuwing en Omgevingswet. Ze organiseert leerkringen (o.a. Gezondheid en Ruimte) en heeft kennisdossiers op diverse thema’s. Ook initieert en begeleidt Platform31 experimenten rondom actuele ontwikkelingen zoals verduurzaming van kwetsbare wijken.

Kennisportaal Klimaatadaptatie

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Samen maken we Nederland klimaatbestendig. Vanaf 11 januari 2021 heet het Kennisportaal Klimaatadaptatie in plaats van Ruimtelijke Adaptatie.

Kennisplatform CROW

Maakt kennis over infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte toepasbaar via onder andere handleidingen, richtlijnen en instrumenten. Doelgroep: professionals in de praktijk.
Eén van de thema’s waar CROW is ‘inrichting en ontwerp van de openbare ruimte’, gericht op het verbeteren van de (her)inrichting- en ontwerpkwaliteit van de openbare ruimte in stedelijk gebied in Nederland. Daarbij gaat het om een functionele, goed ontworpen en ingerichte openbare ruimte, goed afgestemd op de vele verschillende gebruikers, met oog voor beheerbaarheid en milieu. Op de website vindt u projecten en publicaties over dit thema.

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport en Bewegen maakt kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Het centrum biedt diverse instrumenten aan voor inrichting van de leefomgeving voor sport en bewegen.

Vereniging Stadswerk Nederland
Vereniging Stadswerk Nederland is een forum voor Nederlandse gemeenten om kennis en ervaring over de openbare ruimte uit te wisselen en te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de openbare ruimte.