Hier vindt u een aantal voorbeelden waar de inrichting van de openbare ruimte bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Buurtpleinen, Breda/Tilburg 
 In Tilburg en Breda zijn vier buurtpleinen (Edisonplein en Dr. Struyckenplein in Breda en Pater van den Elsenplein en Verdiplein in Tilburg) opgeknapt met ISV-gelden. De pleinen zijn schoon, heel en veilig. Ondernemers krijgen ondersteuning, waardoor de winkels mooier en aantrekkelijker geworden zijn. Er worden activiteiten op de pleinen georganiseerd, waarmee mensen naar de pleinen getrokken worden. Op basis hiervan is een pleinenaanpak gemaakt, die anderen ook kunnen gebruiken om levendige en aantrekkelijke buurtpleinen te creëren.

WiMBY!, Hoogvliet
 WiMBY! (Welcome into My Backyard) is de vlag waaronder projecten zijn uitgevoerd om zowel de fysieke als de sociale kwaliteiten van Hoogvliet te versterken en vernieuwen. De projecten varieerden van experimentele gebouwen en kleinschalige projecten tot samenwerkingsverbanden op het gebied van architectuur, stedenbouw, onderwijs en beeldende kunst. Een mooi voorbeeld van een WiMBY!-project is de Heerlijkheid Hoogvliet, een park dat is gebaseerd op bewonerswensen voor vrije tijd en recreatie. Het park biedt ruimte voor sportactiviteiten, een grote vijver in de vorm van Nederland, een groot evenementterrein, een natuurspeelplaats en een Arboretum. Het culturele hart van dit park is De Villa: een feestzaal, restaurant en film- en theaterzaal. De resultaten vindt u in het boek ‘WiMBY! Hoogvliet Toekomst, Verleden, Heden van een New Town'.

Inverdan, Zaanstad
 In het nieuwe stedelijk centrum van Zaanstad vraagt architect Sjoerd Soeters aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van Zaanstad met zijn ontwerpen van een stadshuis en een hotel op basis van Zaanse huisjes. De zichtlijnen zijn niet langer dan 50 meterom intimiteit te creëren en het veiligheidsgevoel te versterken. In een winkelcomplex kunnen mensen op twee verdiepingen winkelen, er is een bushalte gemaakt in een glazen ruimte en het water is teruggebracht in de stad in de vorm van een gracht.

Wijkpark Transvaal, Den Haag
 In de Haagse wijk Transvaal zijn inspraakavonden georganiseerd over de herinrichting van het park. Betrokkenen waren bewoners, parkbeheerders, mensen van spelactiviteitenprogramma Haags Hopje en de beheerder van de kinderboerderij. Het park biedt ruimte voor sport en spel en er is een stadsboerderij. Het Haagse Hopje Huisje is een spelactiviteitenstichting waar kinderen speelgoed kunnen lenen. Instanties en omwonenden hebben de werkzaamheden en verantwoordelijkheden verdeeld en dit vastgelegd in een beheersconvenant. Beheer en toezicht worden geregeld vanuit paviljoen het Haagse Hopje Huisje in het park.

Westergasfabriek, Amsterdam
 De Westergasfabriek van Amsterdam is een terrein met negentien monumentale gebouwen. Het is ingericht als openbaar park en de gebouwen zijn bestemd voor cultuur, horeca en culturele bedrijvigheid. Vijf bijzondere gebouwen worden verhuurd voor evenementen. Het park rond de gebouwen is grotendeels openbaar. De oostelijke kant (tegen het centrum van Amsterdam) is ingericht als historische stadstuin. Het middengebied biedt plek aan sport, recreatie, landbouw en industrie. In het meest westelijke deel staat de harmonie met de natuur centraal.

Tuin van Noord, Leiden
 De Tuin van Noord is een groot groengebied in Leiden met een park, een sportcomplex en volkstuinen. Het gebied grenst aan Leiden-Noord, een stadsdeel met relatief weinig ruimte en groen. Dit integrale project richt zich op de renovatie van het Noorderpark, recreatief medegebruik van het sportcomplex, openbare toegankelijkheid van het volkstuinencomplex, een schooltuin en een waterspeelplaats voor de jeugd. Doordat het park toegankelijker wordt, ontstaat een betere integratie met het naastgelegen sportcomplex.

Afrikaanderplein, Rotterdam
 Het Afrikaanderplein in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is geherstructureerd en omvat speelpleinen, sportvelden, een horecaterras en ruimte voor de markt. Het middengedeelte is groen ingericht met paden, een waterpartij en speelweides. Het park heeft een botanische tuin en een vogeltuin. Er zijn picknickplekken, een sportkooi en een speeltuin. Bij deze herstructurering heeft de deelgemeente samengewerkt met het onderwijs, het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, zelforganisaties en geïnteresseerde bewoners.
 De gemeente Rotterdam zorgt voor het fysiek beheer van het park en met de dienst Stadstoezicht en de politie zijn afspraken gemaakt over het toezicht. Voor het sociaal beheer zijn in overleg met bewoners afspraken gemaakt over gebruiksregels en is een parkmeester aangesteld.

Inspiratieboek Mijn geliefde stad
 Het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) vormt een bron van ervaringen en praktijkkennis. In dit boek vindt u de beschrijvingen van verschillende projecten.