Foto van het Benthemplein, skatepark en waterplein, Rotterdam

Benthemplein, Rotterdam

Hier vindt u een aantal voorbeelden waar de inrichting van de openbare ruimte bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Project 'Woontuinen' voor niet-gehechte jongeren - NVTL (2020)

In dit project Woontuinen staat de tuin als sociaal aspect van wonen centraal. Tuinen geven rust, ruimte, vermaak en werk en zijn sterk verbonden met het essentiële idee van wat ‘thuis’ is. Onderzocht is het concept van een gemeenschappelijke ‘woontuin’ die dakloze jongeren ondersteunt bij het vinden van woonruimte. Een plek voor de jongeren om zich thuis te voelen en tot rust te komen. Door de tuin als integraal onderdeel van het sociale weefsel van de buurt te ontwikkelen, kunnen jongeren hun sociale netwerk en vangnet uitbreiden. Daarnaast kunnen zij samen met hulpinstanties en gemeente een rol spelen in het beheer van de tuin en daarmee hun vaardigheden ontwikkelen.

Groenblauwe netwerken

Groenblauwe netwerken maken steden duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig. Deze website helpt om passende maatregelen te vinden en inspireert door aantrekkelijke voorbeelden op het gebied van onder andere hitte, stadslandbouw en de sociaal-maatschappelijke en economische waarde van groenblauwe netwerken.

Buurtpleinen, Breda/Tilburg 

 In Tilburg en Breda zijn vier buurtpleinen (Edisonplein en Dr. Struyckenplein in Breda en Pater van den Elsenplein en Verdiplein in Tilburg) opgeknapt met ISV-gelden. De pleinen zijn schoon, heel en veilig. Ondernemers krijgen ondersteuning, waardoor de winkels mooier en aantrekkelijker geworden zijn. Er worden activiteiten op de pleinen georganiseerd, waarmee mensen naar de pleinen getrokken worden. Op basis hiervan is een pleinenaanpak gemaakt, die anderen ook kunnen gebruiken om levendige en aantrekkelijke buurtpleinen te creëren.

WiMBY!, Hoogvliet

 WiMBY! (Welcome into My Backyard) is de vlag waaronder projecten zijn uitgevoerd om zowel de fysieke als de sociale kwaliteiten van Hoogvliet te versterken en vernieuwen. De projecten varieerden van experimentele gebouwen en kleinschalige projecten tot samenwerkingsverbanden op het gebied van architectuur, stedenbouw, onderwijs en beeldende kunst. Een mooi voorbeeld van een WiMBY!-project is de Heerlijkheid Hoogvliet, een park dat is gebaseerd op bewonerswensen voor vrije tijd en recreatie. Het park biedt ruimte voor sportactiviteiten, een grote vijver in de vorm van Nederland, een groot evenementterrein, een natuurspeelplaats en een Arboretum. Het culturele hart van dit park is De Villa: een feestzaal, restaurant en film- en theaterzaal. De resultaten vindt u in het boek ‘WiMBY! Hoogvliet Toekomst, Verleden, Heden van een New Town'.

Inverdan, Zaanstad

In het nieuwe stedelijk centrum van Zaanstad vraagt architect Sjoerd Soeters aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van Zaanstad met zijn ontwerpen van een stadshuis en een hotel op basis van Zaanse huisjes. De zichtlijnen zijn niet langer dan 50 meterom intimiteit te creëren en het veiligheidsgevoel te versterken. In een winkelcomplex kunnen mensen op twee verdiepingen winkelen, er is een bushalte gemaakt in een glazen ruimte en het water is teruggebracht in de stad in de vorm van een gracht.

Westergasfabriek, Amsterdam

De Westergasfabriek van Amsterdam is een terrein met negentien monumentale gebouwen. Het is ingericht als openbaar park en de gebouwen zijn bestemd voor cultuur, horeca en culturele bedrijvigheid. Vijf bijzondere gebouwen worden verhuurd voor evenementen. Het park rond de gebouwen is grotendeels openbaar. De oostelijke kant (tegen het centrum van Amsterdam) is ingericht als historische stadstuin. Het middengebied biedt plek aan sport, recreatie, landbouw en industrie. In het meest westelijke deel staat de harmonie met de natuur centraal.

Waterplein Tiel

Het ontwerp van het waterplein is tot stand gekomen met inbreng van de inwoners van de Vogelbuurt en leerlingen van de naastgelegen basisschool De Achtbaan. Het waterplein is in droge tijden een uitnodigende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Er is een sportveld en een baan voor alles op wieltjes en er zijn eilandjes. Er staan bankjes, prullenbakken, verlichting en zelfs appelbomen. Een ‘slang’ van rode baksteen krult om het plein heen. Zijn ‘kop’ vormt het hoogste punt en heeft beklimbare randen en hellingen waar je vanaf kunt glijden. Zo is een avontuurlijke route ontstaan rondom het verdiepte sportbassin van waaruit de buurtkinderen kunnen uitkijken over het plein.

Waterplein Benthemplein

Het Waterplein Benthemplein is een unieke innovatie in de wereld: Het is een waterberging en stedelijke openbare ruimte in één. Het Benthemplein wordt intensief gebruikt door studenten en door sporters en skaters. En het is in nauwe samenspraak met de hele buurt tot stand gebracht.
Als het hard regent ontlast het de hele omgeving door water op te vangen. Dit water infiltreert daarna in de grond en gaat naar de Noordsingel. Het is dus ook nog goed voor waterkwaliteit en grondwaterstand!

Groene schoolpleinen Rotterdam

Rotterdam heeft twaalf schoolpleinen groen ingericht. Rotterdamse kinderen in met name Charlois, Delfshaven, Feijenoord en Noord kunnen tijdens schooluren, maar vaak ook daarbuiten, spelen, bewegen, ontdekken en leren op een groen schoolplein. Om andere steden te enthousiasmeren voor dit project is een brochure opgesteld, zodat straks in heel Nederland schoolpleinen worden vergroend.

Dakpark Rotterdam

Samen met de stad en projectontwikkelaars heeft de buurt het park ontworpen. Dit maakt dit park zo bijzonder, maar natuurlijk ook omdat het park bovenop het dak van een multifunctioneel gebouw aan de Vierhavenstraat in Rotterdam-west is gebouwd. Een heus park met bomen, bloemen, struiken en grasvelden.

Tuin van Noord, Leiden

De Tuin van Noord is een groot groengebied in Leiden met een park, een sportcomplex en volkstuinen. Het gebied grenst aan Leiden-Noord, een stadsdeel met relatief weinig ruimte en groen. Dit integrale project richt zich op de renovatie van het Noorderpark, recreatief medegebruik van het sportcomplex, openbare toegankelijkheid van het volkstuinencomplex, een schooltuin en een waterspeelplaats voor de jeugd. Doordat het park toegankelijker wordt, ontstaat een betere integratie met het naastgelegen sportcomplex.