Jeu de Boules in Maasland, door Rob Poelenjee

Sporten en spelen hebben een positieve invloed op de gezondheid van mensen, omdat ze:

  • overgewicht en daarmee samenhangende ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker helpen voorkomen;
  • goed zijn voor de motorische ontwikkeling van kinderen;
  • de lenigheid en zelfredzaamheid van ouderen bevorderen;
  • het ziekteverzuim onder werknemers verlagen en hun werktevredenheid en productiviteit juist bevorderen;
  • eenzaamheid en isolement helpen voorkomen.