Beschrijving

De BVO Scan bestaat uit dertig stellingen, die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen. Zowel fysieke als sociale aspecten komen aan bod. Er zijn tien stellingen over visie, beleid en samenwerking, tien over functioneel bewegen en tien over recreatief en sportief bewegen. Per stelling kan aangegeven worden of deze helemaal niet waar (1), (groten)deels niet waar (2), (groten)deels waar (3), helemaal waar (4) of onbekend is (0). De gemiddelde score per onderdeel en voor de drie onderdelen samen wordt bepaald. Aan de totaal gemiddelde score wordt een mate van beweegvriendelijkheid gekoppeld. De BVO Scan werkt niet met vastgestelde normen.

Wat goed is hangt af van de opzet van de wijk en de wensen en behoeften van bewoners. Als de BVO Scan door een groep wordt ingevuld, wordt de analyse en discussie op de afzonderlijke stellingen meer van belang geacht.

Beweeg Vriendelijke Omgevingsscan (BVO)

Wilt u meer weten over dit instrument?