Beschrijving

De ZeelandScan is een database waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met indicatoren en cijfers over de leefbaarheid en gezondheid in Zeeland. Op de website staan dashboards, waarop is af te lezen hoe het in Zeeland, een bepaalde gemeente of wijk gaat.

Het geeft een beeld van de leefbaarheid en gezondheid in een gebied. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren. 

Met de Zeelandscan kunnen deze partijen met elkaar in gesprek gaan. Herkennen bewoners het beeld dat de Zeelandscan laat zien? Zijn er bijvoorbeeld inderdaad veel eenzame mensen, is er veel onveiligheid, zijn er weinig vrijwilligers? En hoe komt dat dan volgens hen? En vooral, hoe kunnen we er samen voor zorgen dat dit verbetert? 
De indeling in thema’s van de Zeelandscan is gebaseerd op het Health Determinants Model. In dit model staan allerlei zaken gerangschikt die invloed hebben op de gezondheid van inwoners. 

Zeeland Scan

Zeeland Scan 2

Wilt u meer weten over dit instrument?